Fue ve Fut Birlikte Uygulanabilir mi?

Saç ekmi işlemleri ile ilgili olarak hem saç ekimi yaptırmak isteyen hem de konu ile ilgilenen birçok kişinin aklına türlü çeşitli sorular takılmaktadır. Saç ekimi işlemleri sayesinde kişilerin dış görünüşleri radikal bir biçimde değişmektedir. Bu sorulardan birisi de, doğal ve estetik bir görünüm kazanmak isteyen bir kişinin kaç seans boyunca saç ektirmesinin gerektiğidir. Mükemmele yakın bir sonuç almak isteyen kişilerin aklına çok fazla takılan bir sorudur bu. Şunu söylemek mümkün: Bir kişi saç ekimi talep ediyorsa, birçok yönden kendisini bu sürece hazırlaması gerekmektedir. Örneğin alanında uzman bir doktor ve ekibinin seçilmesi bu süreç içerisindeki önemli parçalardan birisidir. Operasyonu hayata geçirecek olan doktor branşında uzmanlaşmış olmalı ve aynı zamanda hastanın durumunu çok iyi bir biçimde analiz etmelidir. Saç dökülmesi vakıalarının kişiden kişiye göre değişen nedenleri olduğunu biliyoruz. Kişilerin saçlarının dökülmesinde alın çizgisi, kafa yapısı ve saç köklerinin sağlık durumu gibi birçok değişken önemli bir yer tutmaktadır. Saç ekimi işlemi için transfer edilen dokuların ismi “greft” olarak adlandırılır. Bunlar ekim işleminde kullanılacak olan sağlıklı saç köklerine işaret etmektedir. Greftler 1’li, 2’li, 3’lü ve 4’lü olabilmektedir. Bir kişiye uygulanacak olan ekim işleminin sayısal karşılığı ise seans olarak adlandırılmaktadır. Yukarıda da söylediğimiz gibi, bir saç ekimi işleminin ne kadarlık bir süre alacağı kişilerin sahip oldukları saç yoğunluğu tarafından belirlenecektir. Bir kişi ne kadar sık saçlara sahipse bu kişiden alınacak olan saç grefti sayısında aynı oranda artacaktır. Tam tersine, bir kişinin saç kökleri ne kadar seyrekse bu durumda mantıksal olarak kişiden alınacak saç kökü sayısı da aynı oranda azalacaktır. Bir saç ekimi işlemi, saç sıklığının sağlanabilmesine bağlıdır ve bu sıklık kaç seans özelinde sağlanabilirse o kadar seans saç ekimi için gerekli olacaktır.

Saç ekimi işlemleri özelinde ne kadar çok sayıda saç grefti alınarak ekilirse bu durumda artan oranlı olarak doğal bir görünüme kavuşmak mümkün olacaktır. Ne var ki, fazla sayıda kök alıp ekmek için verici bölgeden düzensiz bir biçimde saç kökü alınması verici bölgede seyrekliğin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu durum kişilerin görüntülerinin bozulmasına neden olacaktır. Bir saç ekimi işleminden elde edilmesi planlanan greft sayısının uygulamanın yapılacağı saç ekim yöntemine göre farklılık göstereceği de rahatlıkla söylenebilir. FUT yöntemi özelinde yapılan işlemler ile alınacak köklerin sayısı ense bölgesindeki köklerin yoğunluğuna bağlı olarak değişecektir. Ancak FUE tekniği ile yapılan işlemlerde saç kökleri birer birer alınmaktadır. Aynı şekilde saçlar birer birer ekilmektedir. Bu FUT işlemine göre çok daha uzun zaman alan bir işlemdir. Ortalama olarak 6 ile 9 saat arsaı bir zaman almaktadır. FUE ile yapılan bir saç ekimi işleminde tek seansta 3000 – 4500 arası saç grefti alınmaktadır. Ancak bu greft sayısı yeterli olmamış ise, bu durumda, ek seansların uygulanması da mümkündür. Kişilerin sahip oldukları saçların yapısı alınacak olan kök sayısının miktarını belirleyen bir diğer faktör olarak göze çarpmaktadır. Saç yoğunluğunun miktarının fazla olması durumunda alınıp ekilebilecek saç köklerinin sayısının da fazla olacağını yukarıda söylemiştik. Bu sayede daha başarılı ve istenilen sonuçları veren bir ekim işlemi hayata geçirilmiş olur. Bir saç ekimi işleminde en önemli olan şeylerden birisi de, saç köklerinin alınması esnasında hiçbir zarar görmemelerinin sağlanmasıdır. Bu sayede donör bögede genel görüntüyü bozacak bir seyreklik oluşması da engellenmiş olunur. Örneğin FUE yöntemi ile yapılan bir saç ekimi işleminde eğer saç yoğunluğu az ise 2000 civarı, eğer saç yoğunluğu fazla ise 6000 civarı saç grefti alınması mümkündür. Gerçekten de, bir seans özelinde 4000 ve üzerinde saç kökü elde etmek oldukça zahmetli bir uğraştır. Hastanın çok sabırlı olmasını gerektirir. Ayrıca ekim işlemini yapan uzman cerrah ve ekbinin de oldukça profesyonel ve sabırlı olmasını gerektirmektedir. Ancak şunu söylemek doğru olur: Bir saç ekimi işleminde alınan greftlerin sayısının fazla olmasından ziyede, bu greftlerin ne kadarının kalıcı bir biçide saç teli haline geleceği önemlidir. Saç kökleri aşırı derecede hassas olan dokulardır. Çok dikkatli bir biçimde alınıp korunmazlarsa bu saç kökleri kolayca ölebilir. Bir saç ekimi işleminin saç köklerine zarar verilmeden yapılmasının önemi bu noktada açığa çıkmaktadır. Gerçekten de, alınıp yerleştirilen saç köklerinin dosdoğru bir biçimde açılan kanallara yerleştirilmesi, saç ekimi işleminden alınacak olan sonucu dolaysız olarak etkileyecektir.

 

Bizi Takip Edin

saç ekimi ankara, saç ekim merkezi, saç ekimi tavsiye, saçekimi fiyatları
İnkılap Sokak No: 27 Ankara, Kızılay 06800
Phone: +90 312 418 03 03 URL of Map