Bir Seans Özelinde Kaç Saç Grefti Ekilebilir?

Saç ekimi işlemlerinde transfer edilmiş olan dokulara greft denilmektedir. Bunlar ekim işlemlerinde kullanılacak olan saç kökleridir. Bir saç ekimi işleminin maliyet hesaplaması, ne kadar greft transfer edildiğine ve bunların ne kadarının ekildiğine bakılarak yapılmaktadır. Bir saç ekimi seansı ise kaç adet ekim işleminin uygulanacağını anlatmaktadır. Saç ekimi işlemlerinde, aslında tek bir seans ile arzu edilen sonuçlara ulaşılması çoğu zaman mümkündür. Bazı durumlarda tek seans ile halledilemeyen sorunlar ek seanslar yardımıyla çözüme kavuşturulur. Saç ekimi işlemi özel olarak çok önemli bir operasyondur. Birden fazla nitelikli değişken bu işlemin sonucunu etkilemektedir. Öncelikle şunu söyleyebiliriz: Bir saç ekimi işleminde, kaç seans işlem uygulanacağı ve saç ekiminin hangi yöntem vasıtasıyla uygulanacağını kişilerin sahip olduğu saç yoğunluğu belirlemektedir. Gerçekten de bir hastanın sahip olduğu saç yoğunluğu ne kadar fazla ise transfer edilmesi mümkün olan saç kökü sayısı da o kadar fazla olacaktır. Tam tersine, bir kişinin saçları seyrek ise bu durumda bu kişiden alınacak saç kökü sayısı da az olacaktır.

Saç ekimi işlemleri özelinde şunu söylemek mümkündür: Bir kişiden ne kadar çok sayıda saç grefti alınıp ekilirse, bu kişinin bir saç ekimi işleminden elde edeceği sonuç da o kadar olumlu olacaktır. Ancak fazla kök elde etmek için verici bölgenin düzensiz bir tarzda kullanılmaması gerekir. Böylesi bir tavır, donör bölgenin seyrekleşmesine ya da bu bölgede çıkan saçların bir daha kullanılamamasına, ve en sonu da bu bölgede estetik bir görüntü bozukluğunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bir ekim işlemide kullanılan yöntem değiştiği zaman alınacak greft sayısının miktarı da bu duruma paralel bir şekilde değişmektedir. FUT yöntemi kullanılarak yapılan saç ekimi işlemlerinde, kişilerin ense bölgesindeki saç derisinin nasıl bir gevşekliğe sahip olduğuna ve saçın sıklığına bakılarak saç kökü transferi gerçekleştirilmektedir. Fut yöntemi kullanılarak yapılan bir saç ekimi işleminde saç kökleri toplu bir biçimde alındığı için 2000 – 3000 arası bir greft sayısına ulaşılabilmektedir. Bunun aksine, FUE tekniğinde ise saç kökleri teker teker alınmaktadır ve yine aynı şekilde teker teker ekilmektedir. FUE işlemi FUT’a göre çok daha uzun bir zaman dilimine tekabül etmektedir. Ortalama olarak bir FUE işlemi 6 – 9 saat arası bir sürece yayılmaktadır. Tek bir seansta alınacak olan kök sayısı 3000 – 4500 saç grefti arasında değişmektedir. Eğer FUE ile tek seansta istenilen sonuçlara ulaşılması mümkün olmamışsa, bu durumda ek seansların hayata geçirilmesi de mümkündür.

Saç ekimi işlemlerinde en özel noktalardan birisi de, saç grefletinin transfer edilmesi esnasında herhangi bir zarar görmemelerinin sağlanmasıdır. Bir başka gereklilik de, verici alan özelinde herhangi bir seyrelmenin ortaya çıkmamasına özen göstermektedir. Örneğin, FUE yöntemi ile yapılan bir saç ekimi işleminde, eğer hastanın saç yoğunluğu ortalamanın üzerinde ise 3000 adet, ve yine eğer hastanın saç yoğunluğu ortalamanın altında ise 2000 adet civarında saç grefti alınabilecektir. Gerçekten de, bir saç ekimi işlemi süresince 3000 adet ve daha üzerinde saç grefti transfer edilmesi oldukça zahmetli bir uğraktır. Hem hastanın hem de uzman doktor ve ekibinin oldukça sabırlı olması gerekmektedir. Biz, ekim işlemini yaptırdığınız doktoru ve ekibini uzun araştırmalar ve güvenilir kaynaklardan elde ettiğiniz bilgiler ışığında seçmenizi öneriyoruz. Şunu söylemek mümkün: Bir saç ekimi işleminde en önemli olan şey, ne kadar sayıda saç greftinin alınacağı değil, bu saç greftlerinin ekilmesi sonucunda ne kadar saç greftinin kalıcı saç teline dönüşeceğidir. Saç kökleri çok hassas olmak gibi bir özelliğe sahiptirler. Çok dikkatli bir biçimde muamele görmezlerse ölmeleri çok kolaydır. Saç ekimi işlemini yapacak olan doktorun transfer edilmiş olunan saç greftlerinin ölmemesine özen göstermesi çok önemli bir ayrıntıdır. Ek olarak, transfer edilmiş saç greftlerinin varolan saçların çıkma açısına paralel bir biçimde ekilmesi gerekmektedir. Bir saç ekimi işlemi, uzman eller tarafından hayata geçirildiği zaman, tek bir seansta istenilen sonuçların alınması oldukça kolaydır.

 

Bizi Takip Edin

saç ekimi ankara, saç ekim merkezi, saç ekimi tavsiye, saçekimi fiyatları
İnkılap Sokak No: 27 Ankara, Kızılay 06800
Phone: +90 312 418 03 03 URL of Map